III. Urla Felsefe Günleri: Etkinlik Programı (13-15 Ekim 2016)

13 Ekim 2016 Perşembe / Urla Meydan Tarihi Tamirhane Binası

[10:00] Açılış Konuşmaları
[11:00] Prof. Dr. Nezih Hekim: Genlerimiz ve Karakterimiz
[11:30] Prof. Dr. Şafak Ural: ‘Unutmak’ Kavramının Pozitivist ve Solipsist Açıdan İrdelenmesi
[12:00] Öğle Yemeği
[13:30] Yrd. Doç. Dr. Özgüç Güven: Felsefe ve Şiir
[14:00] Arş. Gör. Fatih Kök: Hermeneutik Gelenek ve Şiir
[14:30] Arş. Gör. İbrahim H. Çetres: Kierkegaard’da ‘İroni’ Kavramı
[15:00] Çay Arası
[15:30] Prof. Dr. Nevzat Kaya: Tragedya ve Dionysos’un Görünmezliği
[16:00] Doç. Dr. Hakan Çörekçioğlu: Deleuzecü Bir Edebiyat Felsefesi: Varlıktan Oluşa Dönüş
[16:30] Deniz Özen: Mevlana’da Tasavvuf ve Felsefe Açısından İnsan
[17:00] Dilek Satıoğlu: Lucianus’dan Mektup Var
[17:30] Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa: Sağlık ve Hastalığın Ontolojisi

13 Ekim 2016 Cuma / Urla Meydan Tarihi Tamirhane Binası

[10:30] Prof. Dr. Gediz Akdeniz: Bilimde Zuhur: Basit Sarkaçtan Kaosa
[11:00] Prof. Dr. Renan Pekünlü: Bilim Felsefesi
[11:30] Doç. Dr. Afif Sıddıki: Klasik, Kuvantum, İstatiktik Fizik Zamanı Nasıl Ele Alır
[12:00] Öğle Yemeği
[13:30] Doç. Dr. Yelda Tarkan Argüden: Sanat ve Yaratıcılığın Genetiği ve Epigenetiği Üzerine
[14:00] Dr. Şükriye Yılmaz: Genetik Bilimindeki Gelişmelerin Sanat ve Yaratıcılık Üzerine Etkileri
[14:30] Yrd. Doç. Dr. Ömer Osmanoğlu: Felsefeyle Sinema: Kierkegaard’ın Gözünden Tarkovsky’nin Kurban’ına Bakmak
[15:00] Çay Arası
[15:30] Doç. Dr. Yılmaz Yıldırım: Edebi Adalet: Yazar-Okur ‘Hukuku’nun Sosyal Ontolojisi
[16:00] Berkay Aygun: İletişim ve Komedi
[16:30] İlhami Mısırlıoğlu: İmam Gazzali mi Haklıydı İbni Rüşt mü?
[17:00] Nejat Kutup: Giordano Bruno
[17:30] Caner Demir: Kozmolojiden Felsefeye

15 Ekim 2016 Cumartesi

[10:30-17:00] Gezi: Urla’nın Tarihi Yerler, Eski Gemi Yapım Atölyesi, Tahaffuzhane, Şaraphane

Not: Konuşmalar 20 dakika olup, son 10 dakikası sorulara ayrılmıştır.